എസ്. ജോസഫ്

 എസ്. ജോസഫ്ഏറ്റുമാനൂരിനടുത്ത് പട്ടിത്താനത്ത് 1965-ല്‍ ജനിച്ചു. കറുത്ത കല്ല്‌, മീന്‍കാരന്‍, ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡ്, ഉപ്പന്റെ  കൂവല്‍ വരയ്ക്കുന്നു, ചന്ദ്രനോടൊപ്പം, മഞ്ഞ പറന്നാൽ എന്നിവ കവിതാസമാഹാരങ്ങള്‍. കവിതക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി എൻഡോവ്മെന്റ് ലഭിച്ചു. 'ഉപ്പന്റെ കൂവൽ വരയ്ക്കുന്നു' എന്ന കവിതയ്ക്ക് മികച്ച കവിതയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും 'ചന്ദ്രനോടൊപ്പം' എന്ന സമാഹാരത്തിന് ഓടക്കുഴല്‍ അവാര്‍ഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍ മലയാളം അദ്ധ്യാപകന്‍.

എസ്. ജോസഫിന്റെ കവിതകൾ