ലൈബ്രേറിയൻ മരിച്ചതിൽപ്പിന്നെ

പി. പി രാമചന്ദ്രൻ

1
രമണനിരുന്നേടത്ത്
പാത്തുമ്മായുടെ ആടിനെക്കാണാം
ചെമ്മീൻ വച്ചേടത്ത്
കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ ചേക്കേറി
പാവങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത്
പ്രഭുക്കളും ഭൃത്യന്മാരുമാണ്
മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ തിരഞ്ഞാൽ
ഡ്രാക്കുളയെ പിടികൂടാം

ലൈബ്രേറിയൻ മരിച്ചതിൽപ്പിന്നെ
വായനശാലക്ക് വ്യവസ്ഥയില്ലാതായി
ക്രമനമ്പർ തെറ്റി
ഇരിപ്പിടങ്ങൾ മാറി
പുറംചട്ടകൾ ഭേദിച്ച്
ഉള്ളടക്കം പുറത്തു കടന്നു

2
കുത്തഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളുടെ
ഏടുകളിൽ കയറി
കഥാപാത്രങ്ങൾ
സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം തുടങ്ങി
രണ്ടാമൂഴത്തിലെ ഭീമൻ
കരമസോവ് സഹോദരന്മാരെ
പരിചയപ്പെട്ടു
പ്രഥമപ്രതിശ്രുതിയിലെ
ബംഗാളിയായ സത്യ
കോവിലകന്റെ തട്ടകത്തിലെത്തി
നോത്രദാമിലെ കൂനനെക്കണ്ട്
ഖസാക്കിലെ അപ്പുക്കിളി
അന്തം വിട്ടു
ഈയെമ്മസിന്റെ ആത്മകഥയിരിക്കുന്ന
ഷെൽഫിലേക്ക് കൊണ്ട്പോകണേ എന്ന്
ഈയ്യിടെ വന്ന
മുകുന്ദന്റെ (കേശവന്റെ) അപ്പുകുട്ടൻ
വാവിട്ടുവിലപിക്കാൻ തുടങ്ങി
മൂലധനം അപ്രത്യക്ഷമായി
രതിസാമ്രാജ്യം തിരിച്ചുവന്നു
അലമാരയിലെ കുഴമറിച്ചിൽ കണ്ടു
ചിരിച്ചുചിരിച്ചു
വി.കെ.എന്നിന്റെ പയ്യൻസ്
തുന്നൽ വിട്ടു കിടപ്പിലായി

3
ലൈബ്രേറിയൻ മരിച്ചതിൽപ്പിന്നെ
വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും മാറി
ജാതിവ്യവസ്ഥയും കേരളചരിത്രവും
എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ
അവസാന പേജിൽ
‘വളരെനല്ല നോവൽ’ എന്ന്
ഒരു വായനക്കാരൻ
അഭിപ്രായം കുറിച്ചു
അഴീക്കോടിന്റെ തത്ത്വമസി
ബാലസാഹിത്യശാഖയില് പെട്ടു
ശബ്ദതാരാവലി
ലൈംഗികവിജ്ഞാനകോശമായി
കഥ കവിത ലേഖനം നാടകം
തുടങ്ങിയ അസംബന്ധങ്ങളുടെ
കാറ്റലോഗ് കാണാതായി

4
ലൈബ്രേറിയൻ മരിച്ചതിൽപ്പിന്നെ
വായനശാലയ്ക്ക്
കൃത്യമായ പ്രവൃത്തിസമയമില്ലാതായി
എപ്പോൾ തുറക്കുമെന്നോ
എപ്പോൾ അടയ്ക്കുമെന്നോ
പറയാനാവില്ല
ഒരിയ്ക്കൽ, അർദ്ധരാത്രി
സെക്ക്ന്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞുമടങ്ങുമ്പോൾ
വായനശാലയുടെ ജനാലയ്ക്കൽ
മങ്ങിയ വെട്ടം കണ്ടു.
ആകാംക്ഷയോടെ പാളിനോക്കി
ദൈവമേ!
മെഴുകുതിരികളുടെ
മഞ്ഞവെളിച്ചത്തിൽ
ഒരു വലിയ അതിഥിസൽക്കാരം
നടക്കുകയാണവിടെ
എഴുത്തുകാരെയും
കഥാപാത്രങ്ങളെയുംകൊണ്ട്
ഹാളിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
അതാ
മഞ്ഞുകുപ്പായം ധരിച്ച്
ചുരുട്ട്പുകച്ചുകൊണ്ട്
ഫയദോർ ദസ്തയേവ്സ്കി
വളഞ്ഞകാലുള്ള വടിയൂന്നിക്കൊണ്ട്
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
തൊപ്പിയൂരിപ്പിടിച്ച്
ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേയ്ക്കുനോക്കുന്നു
പാബ്ലോ നെരൂദ
കോണിച്ചുവട്ടിൽ
ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
എം.ഗോവിന്ദൻ
ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം
ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ
പല ഭാഷകളിൽ ഉച്ചത്തിൽ
അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ശബ്ദം പുറത്തു വന്നിരുന്നില്ല
ഇടയ്ക്ക് മൂലയിൽ ഇരുന്ന
വട്ടക്കണ്ണടയും ജുബ്ബയും ധരിച്ച
ആ മെലിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ
അതേ, ചങ്ങമ്പുഴ തന്നെ
ഒഴിഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സുയർത്തിക്കൊണ്ട്
എന്തോ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു
ഉടൻ തന്നെ
അലമാരകൾക്കു പിന്നിൽ നിന്നു
ഒരു മനുഷ്യൻ
നിറഞ്ഞ ചഷകവുമായി
അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി
മെഴുകുതിരിവെളിച്ചത്തിൽ
ഒരു ഞൊടികൊണ്ട്
ആ മുഖം
ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
അതെ അയാൾ തന്നെ
മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ ലൈബ്രേറിയൻ.

© 2000, പി. പി രാമചന്ദ്രൻ
മൂലകൃതി: രണ്ടായ് മുറിച്ചത്
പ്രസാധകർ : കറന്റ് ബുക്ക്സ്, തൃശൂർ