പറക്കാതിരിക്കല്‍

അനിത തമ്പി
                                                                                                                                                            
മരക്കൊമ്പില്‍
ഒരു കിളി വന്നിരുന്നു.

കാറ്റനക്കുന്ന പച്ചിലകള്‍
ഇലകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും
പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിവരുന്ന പൂക്കള്‍
പൂക്കള്‍ക്കിടയില്‍
കിളി പൂങ്കുല പോലെ ചാഞ്ഞിരുന്നു.

പൂ പറിക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍
മരക്കൊമ്പ് വളച്ചു താഴ്ത്തി
തണല്‍ കായാന്‍ വന്നവര് ‍കൈകള്‍ നീട്ടി ഇല നുള്ളി
കിളി ചിറകൊതുക്കി അനങ്ങാതിരുന്നു.

പകല്‍ മുഴുവന്‍ ശേഖരിച്ച വെയില്‍
ഇലകളില്‍ ആറിക്കിടക്കുന്ന വൈകുന്നേരത്ത്
കറമ്പിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും
തീറ്റ തിരഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോള്‍
കിളി പേടിക്കാതെ പതുങ്ങിയിരുന്നു.

അങ്ങനെയിരിക്കെ
മാനത്ത്
അടഞ്ഞ ഇമ പോലെ ചന്ദ്രക്കല വന്നു
അഴകു ചേര്‍ക്കാന്‍ ഒരു നക്ഷത്രവും വന്നു

ജന്മങ്ങളോളം കാണാന്‍ പാകത്തില്‍
കിളി തുഞ്ചത്തോളം ചെന്നിരുന്നു.

വെറും ഒരു മരക്കൊമ്പില്‍ !

© 2010, അനിത തമ്പി
മൂലകൃതി: അഴകില്ലാത്തവയെല്ലാം
പ്രസാധകർ: കറന്റ് ബുക്ക്സ് തൃശൂർ