തിരുത്ത്

തിരുത്ത്

ടി.പി വിനോദ്

വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തി
വാതില്‍ തുറന്നപ്പോള്‍

അടക്കാന്‍ മറന്ന
ജനാലയിലൂടെ
അകത്തുവന്നിരിപ്പുണ്ട്
ഒരു പൂമ്പാറ്റ

അല്ലല്ല,
തുറന്നുവെച്ച
ജനാലയിലൂടെ
അകത്തുവന്നതാണ്
പൂമ്പാറ്റയെന്ന്

പൊടുന്നനെയതിന്റെ
പറക്കം
എന്റെ മറവിയെ
സൌന്ദര്യത്തിലേക്ക്
ചെറുതായൊന്ന്
തിരുത്തിക്കളഞ്ഞു

© 2015, ടി.പി വിനോദ്
മൂലകൃതി: അല്ലാതെന്ത്?
പ്രസാധകർ: ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

Artwork © Shirley MacKenzie