ഉറുമ്പ് ഓടിനടക്കുന്ന ഒരില

എസ്. ജോസഫ്
                                                                                                                                                                 
ഉറുമ്പ് ഓടിനടക്കുന്ന ഒരില പൊട്ടിച്ച് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ടു
എന്നത് പൈസയില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരനെ
എട്ടും പൊട്ടുംതിരിയാത്ത പട്ടണത്തില്‍വച്ച്
കൈവിട്ടു എന്ന്‍ മാറ്റിയെഴുതാം.

കൂടെ പൊറുക്കാന്‍ തേടിവന്നവളെ കള്ളംപറഞ്ഞ്
അവളുടെ വീടില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് ബസുകയറ്റിവിട്ടു എന്നത്
പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ തോട്ടിനക്കരെ
വിട്ടിട്ടുപോന്നു എന്ന്‍ മാറ്റിവായിക്കാം.

എന്നാല്‍ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട നഗരവാസികളും
ഗ്രാമവാസികളുമായ മനുഷ്യര്‍ എങ്ങോട്ടു പോകുന്നു
എന്നത് അങ്ങനെതന്നെയേ എഴുതാനും വായിക്കാനുമാകൂ.

© 2009, എസ്. ജോസഫ്
പുസ്തകം: ഉപ്പന്റെ കൂവൽ വരയ്ക്കുന്നു
പ്രസാധകർ: ഡിസി ബുക്ക്സ്