ശ്രീജ ജയശ്രീ

ശ്രീജ ജയശ്രീ
1990ൽ ജനനം. കൊല്ലം സ്വദേശി. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറായി തൊഴിലെടുക്കുന്നു.

ശ്രീജ ജയശ്രീയുടെ കവിത


പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണി